P3
Stanislav AndreevEvgeny Samokha
2 0
12 10
11 9
4 1
P3
Vadim PutilovskyDmitry Evlakhin
2 0
11 8
11 3
6 5