P4
Sergey KalenikVitaly Pinchuk
2 2
11 8
6 11
11 4
7 11
10 5
P4
Vladimir SamoylovDmitriy Alekseenko
1 2
8 11
7 11
11 4
8 8